• شروع دور هم بودن !
 • نمایشگاه
 • نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی

  حضور مجموعه دورهمی در اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی در سالن حجاب

 • Speil Messe
 • حضور در نمایشگاه Speil '19 در ٍEssen آلمان

  حضور مجموعه دورهمی در نمایشگاه Speil ’19 با عناوین آخرین ایستگاه و دوخان

 • BGG Broadcasts
 • معرفی بازی آخرین ایستگاه و دوخان در نمایشگاه Speil '19

  حضور آقای اشکان جواهری موسس مجموعه دورهمی در برودکست سایت معتبر Board Game Geek در حاشیه نمایشگاه Speil ’19 و معرفی بازی آخرین ایستگاه و دوخان

 • ادامه دارد …
نیاز به راهنمایی دارید ؟