آنالیزور

لب گور! تمام عمر و زندگیش را وقف علم، دانش و تحقیق کرده است. حالا وقت آن رسیده که از علم بالای خودش استفاده کند و به کمک شهر بیاید. اما متأسفانه شرایط جسمی مناسبی ندارد و روزهای آخرش را سپری می کند. به همین دلیل او در برابر حملات بسیار ناتوان است و با هر حمله ای بلافاصله کشته می شود و به هیچ وجه هم قابل نجات نیست. کار او این است که فقط بنشیند، افراد را آنالیز کند و گروهشان راشناسایی کند. او هر شبی که بخواهد 4 نفر را انتخاب می کند. اگر هر 4 نفر از یک گروه (شهروند، مافیا یا مستقل) بودند، استعلام او مثبت خواهد بود و اگر از یک گروه نبودند، استعلامش منفی خواهد بود. اگر از گرداننده 3 استعلام منفی بگیرد، بلافاصله از بازی حذف می شود. در واقع او هر شب یا هر شبی که بخواهد می تواند استعلام بگیرد ولی 3 بار اشتباه، منجر به مرگ او خواهد شد.

آنالیزور نمی تواند در برابر حملات دوام بیاورد و سریع حذف می شود اما در عوض می تواند قبل از استعلام گرفتن، یکبار در شب خودش را به مدت 24 ساعت نامیرا و غیرقابل حذف کند. دراین مدت، او به هیچ طریقی قابل دسترس نخواهد بود و حذف نمی شود حتی با رای گیری و کارت حرکت آخر. تنها راه حذف شدنش در نامیرایی این است که سومین استعلام منفی را بگیرد. زندگی آنالیزور به یک مو بند است. راه های زیادی وجود دارند که باعث حذف شدنش می شوند. به همین دلیل باید از قابلیتش بسیار هوشمندانه و به موقع استفاده کند. بازیکنان را با دقت رصد کند و همیشه حواسش باشد که کوچکترین درنگ یا خطا می تواند خیلی گران تمام شود! هم برای شهر، و هم برای خودش!

آنالیزور

لب گور! تمام عمر و زندگیش را وقف علم، دانش و تحقیق کرده است. حالا وقت آن رسیده که از علم بالای خودش استفاده کند و به کمک شهر بیاید. اما متأسفانه شرایط جسمی مناسبی ندارد و روزهای آخرش را سپری می کند. به همین دلیل او در برابر حملات بسیار ناتوان است و با هر حمله ای بلافاصله کشته می شود و به هیچ وجه هم قابل نجات نیست. کار او این است که فقط بنشیند، افراد را آنالیز کند و گروهشان راشناسایی کند.

او هر شبی که بخواهد 4 نفر را انتخاب می کند. اگر هر 4 نفر از یک گروه (شهروند، مافیا یا مستقل) بودند، استعلام او مثبت خواهد بود و اگر از یک گروه نبودند، استعلامش منفی خواهد بود. اگر از گرداننده 3 استعلام منفی بگیرد، بلافاصله از بازی حذف می شود. در واقع او هر شب یا هر شبی که بخواهد می تواند استعلام بگیرد ولی 3 بار اشتباه، منجر به مرگ او خواهد شد. آنالیزور نمی تواند در برابر حملات دوام بیاورد و سریع حذف می شود اما در عوض می تواند قبل از استعلام گرفتن، یکبار در شب خودش را به مدت 24 ساعت نامیرا و غیرقابل حذف کند. دراین مدت، او به هیچ طریقی قابل دسترس نخواهد بود و حذف نمی شود حتی با رای گیری و کارت حرکت آخر. تنها راه حذف شدنش در نامیرایی این است که سومین استعلام منفی را بگیرد. زندگی آنالیزور به یک مو بند است. راه های زیادی وجود دارد که باعث حذف شدنش می شوند. به همین دلیل باید از قابلیتش بسیار هوشمندانه و به موقع استفاده کند. بازیکنان را با دقت رصد کند وهمیشه حواسش باشد که کوچکترین درنگ یا خطا می تواند خیلی گران تمام شود! هم برای شهر، و هم برای خودش!

نکته 1: آنالیزور غیرقابل نجات است. یعنی اگر مورد حمله مرگبار قرار بگیرد و دکتر و جراح و قهرمان انتخابش کرده باشند، باز هم کشته می شود.

نکته 2: می تواند در یک شب، هم نامیرا بشود و هم استعلام بگیرد؛ ولی حتما باید قبل از استعلام گرفتن، درخواست نامیرایی بکند.

نکته 3: اگر نامیرا بودنش را فعال کند، به مدت 24 ساعت هیچ نقشی (به جز شب خسب، قاتل حرفه ای و شیطان صفت) نمی تواند بر روی آنالیزور قابلیتی انجام بدهد و اگر در این مدت سایر نقش ها انتخابش کنند (چه در روز و چه در شب)، فرصتشان از دست می رود.

نکته 4: آنالیزور حتما نباید بعد از نامیرا شدن استعلام بگیرد، یعنی می تواند یک شب فقط استعلام بگیرد و یا فقط نامیرا شدن رو انتخاب کند ولی اگر هر دو را بخواهد در یک شب انجام دهد حتما باید اول نامیرا شود و بعد استعلام بگیرد.

نکته 5: آنالیزور نمی تواند خودش را انتخاب کند.

نکته 6: اگر 4 نفری که برای استعلام انتخاب می کند همگی مستقل (مثلا هزارچهره، شیطان صفت، سندیکا و گرگنما) باشند، استعلامش مثبت خواهد بود.

نکته 7: دقت کنید که جانی در استعلام های آنالیزور، هم شهروند محسوب می شود و هم مستقل.

نکته 8: اگر 4 نفری که برای استعلام انتخاب می کند همگی خاکستری باشند و هنوز نقش نگرفته باشند (مثلا دو مجهول و دو همزاد)، استعلامش مثبت خواهد بود. البته احتمال این اتفاق بسیار کم است و اگر کسی این کار را بکند یا آنالیزور دقیقی بوده و یا خوش شانس!

نکته 9: اگر برای بار اول مجهول را انتخاب کند، مجهول در آن استعلام هنوز نقش خاکستری دارد ولی بلافاصله بعد از آن، به شهروند ساده تبدیل می شود.

نکته 10: شارلاتان و دورگه تأثیری روی استعلام آنالیزور ندارند.

نکته 11: هزار چهره در مقابل آنالیزور، حالت آینه ای ندارد.

نکته 12: اگر هزار چهره یا صبا شخصیت آنالیزور را تصاحب کنند و استعلام منفی بگیرند، جز استعلام های منفی آنالیزور محسوب نمی شود.

نکته 13: در زمان نامیرایی، آنالیزور در واقع داخل قرنطینه هم هست. یعنی در آن 24 ساعت به هیچ عنوان آلوده نمی شود. (هر نوع آلودگی)

نکته 14: اگر در 24 ساعت نامیرایی فدایی و بمب ساز به او حمله کنند، فقط فدایی و بمب ساز از بازی حذف می شوند.

نکته 15: اگر در مدت نامیرا بودنش دست کج و جادوگر او را انتخاب کنند، اعلام می شود که دست کجی یا جادو شده اما در واقع نشده و اتفاقی برای او نمی افتد.

نکته 16: محافظ نمی تواند در مقابل توانایی آنالیزور از رئیس مافیا محافظت کند.

نکته 17: قهرمان تأثیری بر روی استعلام آنالیزور ندارد.

نکته 18: اگر گرگ نما به آنالیزور حمله کند، آنالیزور به گرگ نما تبدیل می شود. (البته به غیر از 24 ساعت نامیرایی)

نکته 19: اگر روانکاو او را انتخاب کند، آنالیزور با حفظ قابلیت مافیا شده ولی استعلام های منفی و کارهایی که کرده از نو صفر نمی شوند.

نکته 20: اگر همزاد آنالیزور را انتخاب کند و آنالیزور از بازی حذف شود، همزاد نقش آنالیزور را می گیرد و قابلیت هایش از نو صفر می شوند.

نکته 21: اگر همزاد آنالیزور را در مدت 24 ساعت نامیرایی انتخاب کند، همزاد از بازی حذف می شود.

نکته 22: در 24 ساعت نامیرایی، هر نوع استعلام روی آنالیزور منفی خواهد بود.

نکته 23: اگر آنالیزور بیشترین رأی را بیاورد و قرار باشد حذف شود ولی فرشته نجات را به درستی حدس بزند، از بازی حذف نمی شود.

نکته 24: آنالیزور فقط در صورت نامیرا بودن، داخل قرنطینه بودن یا خوردن دارو درمقابل بیماری و آلودگی ایمن است.

نکته 25: صرفا جهت یادآوری: جاسوس شهروند و دورو مافیاست.

نکته 26: صرفا جهت یادآوری: بازیکنی که روانکاوی می شود، از شروع روز بعد رسما مافیا می شود.

نقطه ضعف 1: حتی اگر نامیرا شدنش را فعال کرده باشد ولی سومین استعلام منفی را بگیرد، از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف 2: اگر در شبی که می خواهد استعلام بگیرد شب خسب انتخابش کرده باشد، استعلامش در هر حالتی منفی خواهد بود (حتی حالت نامیرا بودن).

نقطه ضعف 3: اگر در شبی که می خواهد نامیرا شود شب خسب انتخابش کرده باشد، آنالیزور نامیرا نمی شود و دیگر نمی تواند نامیرا شود.

نقطه ضعف 4: حتی اگر نامیرا شدنش فعال شده باشد، شیطان صفت می تواند او را بکشد.

نقطه ضعف 5: قاتل حرفه ای در هر شرایطی او را انتخاب کند، آنالیزور 3 روز بعد حذف می شود حتی در حالت نامیرا بودنش.

نقطه ضعف 6: اگر یکی از نقش های مجهول یا همزاد بین 4 نفری که انتخاب می کند باشد، آنالیزور استعلام منفی خواهد گرفت. (مگر اینکه هر 4 نفر جزو این دو نقش باشند!)

نقطه ضعف 7: اگر ناقل، مریض، کرونا یا بازیکن آلوده به کرونا بین 4 نفری که آنالیزور انتخاب می کند باشد، آنالیزور در جا می میرد. بدن او توانایی مقابله با آلودگی و بیماری را ندارد. (مگر اینکه نامیرا باشد، داخل قرنطینه باشد یا دارو خورده باشد)

نقطه ضعف 8: سیاه زخم نمی تواند آنالیزور را نجات بدهد.

نقطه ضعف 9: پرستار نمی تواند کاری برای آنالیزور انجام دهد.

نقطه ضعف 10: اگر کرونا او را مستقیم انتخاب کند، آنالیزور بلافاصله حذف می شود و فرصت کرونا هم میسوزد.

نقطه ضعف 11: اگر برای بار اول مریض را انتخاب کند، آنالیزور در جا می میرد. مریض به آنالیزور تبدیل می شود و دیگر آلوده نیست.

نکته گردانندگی 1: اگر نامیرا بودنش را فعال کرده باشد و در مرحله اول رأی گیری فقط آنالیزور بیشترین رأی را بیاورد، نفر بعد از او که بیشترین رأی را آورده باید وارد دفاعیه شود. اگر هم آنالیزور تابلو شد، ایرادی ندارد. این ویژگی نقش آنالیزور است.

نکته گردانندگی 2: اگر نامیرا بودنش را فعال کرده باشد و در مرحله دوم رأی گیری اکثریت آرا را بیاورد، نفر بعد از آنالیزور که بیشترین رأی را آورده از بازی حذف می شود. گرداننده تا جایی که می تواند نباید تابلو کند ولی اگر هم آنالیزور تابلو شد، ایرادی ندارد. این ویژگی نقش آنالیزور است.

نکته گردانندگی 3: آنالیزور از لحظه ای که درخواست نامیرایی می دهد، تا شروع شب بعد، نامیرا است.

نکته گردانندگی 4: آنالیزور در شبی که بخواهد کارش را انجام دهد، باید دستش را بالا بیاورد. لازم نیست هر شب آنالیزور را صدا بزنید.

نکته گردانندگی 5: آنالیزور را هر شب، بعد از شب خسب بیدار کنید.

نکته گردانندگی 6: دقت کنید که آنالیزور نمی تواند بعد از استعلام، درخواست نامیرایی کند. اگر بخواهد، حتما باید قبل از استعلام درخواست کند.

نکته گردانندگی 7: اگر در شبی که آنالیزور کارش را انجام می دهد آمپول زن انتخابش کند، گرداننده باید به آمپول زن بگوید که آنالیزور چه افرادی را انتخاب کرده است و استعلام منفی گرفته یا مثبت!

نکته گردانندگی 8: ممکن است آنالیزور اطلاعات بسیار گرانبهایی به دست آورد ولی این نباید باعث شود که گرداننده زیاد روی آنالیزور تمرکز کند و کوچکترین صحبتی که بکند او را حذف نماید.

نکته گردانندگی 9: راه های زیادی برای تابلو شدن آنالیزور وجود دارد ولی ایرادی ندارد. به هر حال این اقتضای نقش آنالیزور است!

نکته گردانندگی 10: پیشنهاد می کنیم همراه با آنالیزور از نقش های جَلَب، قاتل حرفه ای، شب خسب، قهرمان، وکیل، هوادار و شیطان صفت هم استفاده کنید.


طراح نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

همیار طراح : محمدرضا سخن خوش

1399/08/25

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF