کدنویس

صفر و یک! نَوه آنالیزور است و همانند پدربزرگش، از هوش بالایی برخوردار است و یک مغز خالص به حساب می آید. اطلاعات و نوع نگرشش از زمان ما جلوتر است. او توانسته است یگ الگوریتم پیدا کند و برنامه ای بنویسد که می تواند مافیا را ردیابی کند و داده هایی در مورد لوکیشن و تعداد آنها به دست بیاورد. کدنویس 2 شب در طول بازی می تواند از نرم افزاری که طراحی کرده است استفاده کند. به این صورت که هر شبی که بخواهد از قابلیتش استفاده کند، به گرداننده اعلام می کند و گرداننده به او یک عدد می گوید. این عدد می تواند تک رقمی باشد یا چند رقمی باشد. عدد که گفته می شود، نشان دهنده تعداد مافیای همجوار (کنار هم) است.

مثال: گرداننده به کدنویس می گوید 22. یعنی در حال حاضر، از بین کل اعضای مافیا، 2 تا دوتایی کنار هم نشسته اند (2 جفت مافیا کنار هم می باشند).

مثال: گرداننده به کدنویس می گوید 3. یعنی در حال حاضر، از بین کل اعضای مافیا، 3 تا مافیا کنار هم نشسته اند و سایر مافیا از هم فاصله دارند.

رقم 1 هیچوقت جز عددی که اعلام می گردد نیست، مگر آنکه هیچ دو عضو مافیا کنار همدیگر نباشند (تمام اعضای مافیا با فاصله از هم نشسته باشند). در این حالت، گرداننده یک عدد چندرقمی می گوید که ارقامش فقط 1 است و تعداد ارقامش معادل تعداد کل مافیا می‌باشد.

هر چقدر از بازی بگذرد، ارزش کار کدنویس بیشتر مشخص می شود چون داده هایی که دریافت می کند بیشتر خواهند بود. او فقط 2 شب می تواند از مافیا اطلاعت به دست بیاورد بنابراین باید خیلی حساب شده و به موقع از قابلیتش استفاده کند. کدنویس اطلاعات با ارزشی به دست می آورد ولی انتقال آن به شهروندها بسیار سخت است. هم از لحاظ قوانین بازی و هم به دلیل قابلیت بعضی از نقش های غیر شهروندی.

کدنویس

صفر و یک! نَوه آنالیزور است و همانند پدربزرگش، از هوش بالایی برخوردار است و یک مغز خالص به حساب می آید. اطلاعات و نوع نگرشش از زمان ما جلوتر است. او توانسته است یگ الگوریتم پیدا کند و برنامه ای بنویسد که می تواند مافیا را ردیابی کند و داده هایی در مورد لوکیشن و تعداد آنها به دست بیاورد. کدنویساست.

کدنویس 2 شب در طول بازی می تواند از نرم افزاری که طراحی کرده است استفاده کند. به این صورت که هر شبی که بخواهد از قابلیتش استفاده کند، به گرداننده اعلام می کند و گرداننده به او یک عدد می گوید. این عدد می تواند تک رقمی باشد یا چند رقمی باشد. عدد که گفته می شود، نشان دهنده تعداد مافیای همجوار (کنار هم) است.

مثال: گرداننده به کدنویس می گوید 22. یعنی در حال حاضر، از بین کل اعضای مافیا، 2 تا دوتایی کنار هم نشسته اند (2 جفت مافیا کنار هم می باشند).

مثال: گرداننده به کدنویس می گوید 3. یعنی در حال حاضر، از بین کل اعضای مافیا، 3 تا مافیا کنار هم نشسته اند و سایر مافیا از هم فاصله دارند.

رقم 1 هیچوقت جز عددی که اعلام می گردد نیست، مگر آنکه هیچ دو عضو مافیا کنار همدیگر نباشند (تمام اعضای مافیا با فاصله از هم نشسته باشند). در این حالت، گرداننده یک عدد چندرقمی می گوید که ارقامش فقط 1 است و تعداد ارقامش معادل تعداد کل مافیا می‌باشد.

هر چقدر از بازی بگذرد، ارزش کار کدنویس بیشتر مشخص می شود چون داده هایی که دریافت می کند بیشتر خواهند بود. او فقط 2 شب می تواند از مافیا اطلاعت به دست بیاورد بنابراین باید خیلی حساب شده و به موقع از قابلیتش استفاده کند. کدنویس اطلاعات با ارزشی به دست می آورد ولی انتقال آن به شهروندها بسیار سخت است. هم از لحاظ قوانین بازی و هم به دلیل قابلیت بعضی از نقش های غیر شهروندی.

نکته 1: هیچ مافیایی مستثنی نیست. (حتی رئیس و دورو)

نکته 2: قابلیت شارلاتان تأثیری بر روی اعداد اعلام شده ندارد.

نکته 3: قهرمان توانایی در برابر قابلیت کدنویس ندارد.

نکته 4: محافظ توانایی در برابر قابلیت کدنویس ندارد.

نکته 5: اگر هزار چهره نقش مافیایی را تصاحب کند، هنوز یک نقش مستقل است و به هیچ وجه مافیا به حساب نمی آید.

نکته 6: اگر فردی از مافیا پیشمرگ عماد شود، جزو آمار کدنویس به حساب نمی آید و یک مستقل محسوب می شود.

نکته 7: اگر صبا نقش مافیایی را تصاحب کند، هنوز یک شهروند است و به هیچ وجه مافیا به حساب نمی آید.

نکته 8: راوی می تواند بعد از کدنویس دست بلند کند. در این صورت، اطلاعاتی در مورد نقش هایی که به عدد اعلام شده مربوط می شوند را در دفترش می نویسد.

نکته 9: اگر توسط کرونا انتخاب گردد، آلوده خواهد شد.

نکته 10: قابلیت داروساز هیچگونه ارتباطی با قابلیت کدنویس ندارد.

نکته 11: قابلیت دام هیچگونه ارتباطی با قابلیت کدنویس ندارد.

نکته 12: بینام می تواند قابلیت کدنویس را انتخاب کند.

نکته 13: جهت یادآوری: بازیکنی که توسط روانکاو انتخاب می گردد، از ابتدای روز بعد جزو مافیا می شود.

نکته 14: جهت یادآوری: مافیایی که توسط گرگ نما انتخاب می گردد، از ابتدای روز بعد جزو گرگ نما ها می شود.

نکته 15: جهت یادآوری: مجهولی که برای بار اول توسط مافیا انتخاب می گردد، بلافاصله به مافیای ساده تبدیل می گردد و جزو مافیا می شود.

نکته 16: جهت یادآوری: جاسوس شهروند و دورو مافیا محسوب می شود.

نقطه ضعف 1: اگر در شبی که کدنویس از قابلیتش استفاده می کند توسط شب خسب انتخاب شده باشد، گرداننده به کدنویس عدد صفر را نشان می دهد.

نقطه ضعف 2: تردستی می شود.

نقطه ضعف 3: کدنویس در برابر نقش هایی که نام برده نشده اند، هیچ قابلیت یا توانایی خاصی ندارد و کاملا آسیب پذیر است.

نکته گردانندگی 1: دقت کنید که عدد فقط به کدنویس گفته می شود و هیچ بازیکنی نباید از آن اطلاع پیدا کند. گرداننده می تواند عدد را بنویسد و به کدنویس نشان دهد.

نکته گردانندگی 2: گرداننده باید از سر صحبت شروع کند و دسته های به هم چسبیده مافیا را به صورت عدد درآورد. یعنی ترتیب ارقام بسیار مهم است.

نکته گردانندگی 3: عددی که گرداننده به کدنویس می گوید، بدون احتساب کُشته های آن شب می باشد.

نکته گردانندگی 4: بهتر است کدنویس را اواخر هر شب و بعد از آنکه گرداننده از همه سوال می کند، بیدار کنید.

نکته گردانندگی 5: از آنجایی که کدنویس جزو نقش هایی است که ممکن است اطلاعات زیادی به دست بیاورد و گرداننده باید دقت بیشتری بر روی گفتار کدنویس داشته باشد.

نکته گردانندگی 6: بهتر است همراه با کدنویس از نقش های شاه کش، آمپول زن، شب خسب و آنالیزور و در صورت استفاده از نقش مستقل، از شیطان صفت استفاده کنید.


طراح نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

1399/05/13

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF