هفت خط

پدر سوخته! مستقلی که شرط بردش متفاوت از نقش های دیگست و هدفش داخل بازی، برعکس سایر نقش هاست. آنقدر قدرت دارد که داخل روز به سختی حذف می شود، برعکسِ شب که توانایی خاصی ندارد و به راحتی حذف می گردد. برای حذف هفت خط در روز، شهروند و مافیا باید خیلی متحد باشند چون در روز تنها در صورتی حذف می شود که یا به عنوان تک متهم رأی اکثریت بیاورد یا قاضی دستور به حذف او دهد. البته این اتحاد فقط تا لحظه حذف شدن هفت خط ادامه دارد و از آنجا به بعد، همه چیز به حالت عادی بر خواهد گشت. هفت خط دارای چند قابلیت است که می تواند با استفاده از آنها، بازی را عقب بیندازد.

او یک بار می تواند رأی گیری را کلا قبل از شروع مرحله اول رأی گیری، ملغی کند. در این صورت کسی آن روز با رأی گیری حذف نخواهد شد.

هفت خط یک بار می تواند فاز شب را کوتاه کند. در این صورت او اولین نفر بیدار می شود و 3 نفر را انتخاب می کند و فقط این 3 نفر بیدار خواهند شد.

شرط پیروزی او زنده ماندن تا پایان شب هفتم است. یعنی باید7 روز و 7 شب در بازی باشد و هیچ گروهی برنده نشود، تا برنده بازی شود. هفت خط باید تمام تلاشش را بکند که بازی طول بکِشد. یعنی کاری کند که حذف شدن کمتری اتفاق بیفتد. در شب قابلیت چندانی ندارد ولی با صحبت می تواند در روز تأثیرگذار باشد و مانع اجماع و حذف بازیکنان بشود. هر چقدر بازیکنان کمتری حذف شوند، بازی طولانی تر خواهد شد.

هفت خط

پدر سوخته! مستقلی که شرط بردش متفاوت از نقش های دیگست و هدفش داخل بازی، برعکس سایر نقش هاست. آنقدر قدرت دارد که داخل روز به سختی حذف می شود، برعکسِ شب که توانایی خاصی ندارد و به راحتی حذف می گردد. برای حذف هفت خط در روز، شهروند و مافیا باید خیلی متحد باشند چون در روز تنها در صورتی حذف می شود که یا به عنوان تک متهم رأی اکثریت بیاورد یا قاضی دستور به حذف او دهد.

البته این اتحاد فقط تا لحظه حذف شدن هفت خط ادامه دارد و از آنجا به بعد، همه چیز به حالت عادی بر خواهد گشت. هفت خط دارای چند قابلیت است که می تواند با استفاده از آنها، بازی را عقب بیندازد.او یک بار می تواند رأی گیری را کلا قبل از شروع مرحله اول رأی گیری، ملغی کند. در این صورت کسی آن روز با رأی گیری حذف نخواهد شد.هفت خط یک بار می تواند فاز شب را کوتاه کند. در این صورت او اولین نفر بیدار می شود و 3 نفر را انتخاب می کند و فقط این 3 نفر بیدار خواهند شد.

شرط پیروزی او زنده ماندن تا پایان شب هفتم است. یعنی باید 7 روز و 7 شب در بازی باشد و هیچ گروهی برنده نشود، تا برنده بازی شود. هفت خط باید تمام تلاشش را بکند که بازی طول بکِشد. یعنی کاری کند که حذف شدن کمتری اتفاق بیفتد. در شب قابلیت چندانی ندارد ولی با صحبت می تواند در روز تأثیرگذار باشد و مانع اجماع و حذف بازیکنان بشود. هر چقدر بازیکنان کمتری حذف شوند، بازی طولانی تر خواهد شد.

نکته 1: هر 3 نفری را که در شب انتخاب کند اگر بتوانند بیدار بشوند، باید بیدار شوند و هیچ استثنایی وجود ندارد و همچنین با انتخاب آنها هیچ اتفاقی برای هفت خط نمی افتد (مثل رأی دادن که اتفاقی برای شما نمی افتد).

نکته 2: اگر فدایی یا بمب ساز به هفت خط حمله کنند، اتفاقی برای هفت خط نمی افتد و فدایی و بمب ساز به تنهایی از بازی خارج می شوند.

نکته 3: در شبی که هفت خط از قابلیتش استفاده می کند، حمله گروهی مافیا صورت نمی گیرد

نکته 4: اگر در لیست سندیکا قرار بگیرد و نوبت به او برسد، هفت خط حذف نخواهد شد چون سندیکا لیستش را در روز اِعمال می کند.

نکته 5:اگر رأی گیری را لغو کند، نقش هایی که در مرحله دوم رأی گیری کارشان را انجام می دهند نمی توانند از قابلیتشان استفاده کنند.

نکته 6: ممکن است هفت خط چندین بار به مرحله دوم رأی گیری برسد و بیشترین رأی را بیاورد ولی تا زمانی که قاضی به او رأی خروج ندهد، هفت خط در مرحله دوم رأی گیری حذف نخواهد شد.

نکته 7:  اگر شب خسب انتخابش کند، اتفاقی نمی افتد.

نکته 8: اگر قاتل حرفه ای انتخابش کند، هیچ اتفاقی نمی افتد و فقط فرصت قاتل حرفه ای می سوزد. (هیچ چیز به قاتل حرفه ای گفته نمی شود)

نکته 9: شاه کش فقط در شب می تواند هفت خط را بکشد و در روز نمی تواند هفت خط را انتخاب کند.

نکته 10: اگر کلانتر به هفت خط بزند، اتفاقی نمی افتد.

نکته 11: اگر پیوند او را انتخاب کند، پیوندی صورت نخواهد گرفت و فقط فرصت پیوند می سوزد.

نقطه ضعف 1: هفت خط در شب کاملا آسیب پذیر است و هیچ ویژگی خاصی در شب ندارد.

نقطه ضعف 2: اگر صبا انتخابش کند، فقط نقش هفت خط را می فهمد.

نقطه ضعف 3: اگر حنا انتخابش کند، هفت خط حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 4: اگر آمپول زن انتخابش کند، آمپول زن نقشِش را خواهد فهمید.

نقطه ضعف 5: اگر دست کج به او بزند، هفت خط همه قابلیت هایش را از دست خواهد داد ولی شرط پیروزی او پا برجاست.

نقطه ضعف 6: نخبه به وسیله دوربینش می تواند هفت خط را شناسایی کند.

نقطه ضعف 7: کاراگاه ویژه اگر او را انتخاب کند، استعلام مثبت خواهد گرفت.

نقطه ضعف 8: زندانبان می تواند هفت خط را به زندان بیندازد.

نقطه ضعف 9: نقش هایی مانند جادوگر یا جلب می توانند در روز قابلیتشان را بر روی هفت خط استفاده کنند. فقط نقش هایی که کُشنده هستند نمی توانند هفت خط را در روز حذف کنند.

نکته گردانندگی 1: قبل از شروع مرحله اول رأی گیری، گرداننده هفت خط را بیدار می کند تا اگر خواست، رأی گیری را تعطیل کند.

نکته گردانندگی 2: هفت خط هر شب، اولین نفر و قبل از همه بیدار می شود (حتی افیون).

نکته گردانندگی 3: هر زمان هفت خط از بازی حذف شود، گرداننده باید به همه اعلام کند.

نکته گردانندگی 4: بهتر است از هفت خط به عنوان یک تک مستقل در بازی استفاده کنید. اگر حتما دوست دارید نقش مستقل اضافه کنید، سندیکا یا جانان (بدون جانی) گزینه های مناسبی هستند. در صورت استفاده از نقش های مستقل دیگر، قوانینش پای خودتان خواهد بود!

نکته گردانندگی 5: هفت خط در شروع روز هشتم برنده اعلام می گردد.

نکته گردانندگی 6: در سناریوی هفت خط، حتما از این نقش ها استفاده کنید: قاضی، وکیل، هوادار و جلب.

نکته گردانندگی 7: بهتر است از مجهول، همزاد و مریض استفاده نکنید. فقط شهروند، مافیا و هفت خط.


طراح نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

همیار طراح : محمدرضا سخن خوش

1399/12/10

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF