رمّـال

چند وجهی. توانایی او در ارتباط با انسان ها و باخبر شدن از گذشته و آینده آنهاست. اما این تنها قدرت رمال نیست. او می تواند نقش افراد را هم تصاحب کند. به این صورت که می تواند در شب بیدار شود و با اعلام یک نقش، آن نقش را تصاحب کند. اگر اولین بار در شب فرد این کار را انجام دهد، دیگر نمی تواند از قابلیتش استفاده کند. اگر اولین بار در شب زوج کارش را انجام دهد، می تواند در یک شب زوج دیگر نیز دوباره از قابلیتش استفاده کند. البته این تمام ماجرا نیست. از آنجایی که رمال فقط با افراد زنده می تواند ارتباط بگیرد، قادر نیست که با مردگان ارتباط بگیرد و اگر نقشی که اعلام می کند حذف شده باشد، رمال از بازی حذف خواهد شد. بنابراین رمال باید در انتخاب نقش دقت و سعی کند که از نقش هایی که هنوز زنده هستند انتخاب کند.


رمّـال

چند وجهی. توانایی او در ارتباط با انسان ها و باخبر شدن از گذشته و آینده آنهاست. اما این تنها قدرت رمال نیست. او می تواند نقش افراد را هم تصاحب کند. به این صورت که می تواند در شب بیدار شود و با اعلام یک نقش، آن نقش را تصاحب کند. اگر اولین بار در شب فرد این کار را انجام دهد، دیگر نمی تواند از قابلیتش استفاده کند.

اگر اولین بار در شب زوج کارش را انجام دهد، می تواند در یک شب زوج دیگر نیز دوباره از قابلیتش استفاده کند. البته این تمام ماجرا نیست. از آنجایی که رمال فقط با افراد زنده می تواند ارتباط بگیرد، قادر نیست که با مردگان ارتباط بگیرد و اگر نقشی که اعلام می کند حذف شده باشد، رمال از بازی حذف خواهد شد. بنابراین رمال باید در انتخاب نقش دقت و سعی کند که از نقش هایی که هنوز زنده هستند انتخاب کند.

نکته 1: رمال در نهایت 1 یا 2 بار می تواند از قابلیتش استفاده کند. تعدادش به این بستگی دارد که بار اول در کدام شب از قابلیتش استفاده می کند.

نکته 2: اگر رمال در شب زوج از قابلیتش استفاده کند، قابلیت دومش را باید در یک شب زوج دیگر استفاده کند و نمی تواند همان شب استفاده کند. یعنی اگر در شب 2 از قابلیتش استفاده کند، قابلیت دومش را باید از شب های 4 به بعد استفاده کند.

نکته 3: رمال نمی تواند نقش تکراری تصاحب کند.

نکته 4: هنگامی که رمال نقش انتخاب می کند، در صورت امکان می تواند همان لحظه از قابلیتش استفاده کند و اگر قابلیتش در روز باشد، فردا از قابلیتش استفاده خواهد کرد.

نکته 5: فقط نقش های شهروندی یا مافیایی را می تواند تصاحب کند و نقش های مستقل را نمی تواند تصاحب کند.

نکته 6: اگر رمال نقش مافیایی تصاحب کند، همراه با مافیا بیدار نخواهد شد و به هیچ وجه از هویت اعضای مافیا مطلع نخواهد شد.

نکته 7: اگر ناقل را انتخاب کند، رمال از آن لحظه به مدت 24 ساعت ناقل خواهد بود و هر کسی در آن فاصله انتخابش کند، آلوده خواهد شد.

نکته 8: هزار چهره می تواند از قابلیت رمال استفاده کند ولی در صورت انتخاب اشتباه، هزار چهره حذف خواهد شد.

نکته 9: اگر رمال توسط همزاد انتخاب گردد، نقش رمال را تصاحب خواهد کرد (نه نقشی که رمال تصاحب کرده است).

نکته 10: نخبه می تواند رمال را انتخاب کند و همچنین او را شناسایی کند.

نکته 11: صبا نمی تواند از قابلیت رمال استفاده کند و اگر انتخابش کند، فقط از نقشش آگاه خواهد شد. توجه کنید که فقط نقش رمال اعلام می گردد، حتی اگر رمال نقشی را تصاحب کرده باشد.

نکته 12: رمال می تواند در شبی که افیون از قابلیتش استفاده می کند، نقش مافیایی انتخاب کند و از قابلیتش نیز همان لحظه استفاده کند.

نکته 13: تردستی نمی شود.


نقطه ضعف 1: اگر نقش شهردار را انتخاب کند، فقط از قابلیت لغو رأی گیری می تواند استفاده کند.

نقطه ضعف 2: اگر آمپول زن انتخابش کند، گرداننده می گوید که رمال است و اگر نقشی تصاحب کرده باشد، آن نقش نیز گفته می شود.

نقطه ضعف 3: اگر شب خسب انتخابش کند و رمال از قابلیتش استفاده کند، رمال حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 4: رمال نمی تواند رئیس مافیا را انتخاب کند.

نقطه ضعف 5: رمال نمی تواند جانی و جانان را انتخاب کند.

نقطه ضعف 6: رمال نمی تواند دورو و جاسوس را انتخاب کند.

نقطه ضعف 7: رمال نمی تواند همزاد و مجهول را انتخاب کند.

نقطه ضعف 8: رمال نمی تواند نانوا را انتخاب کند.

نقطه ضعف 9: شاه کش برای کشتن رمال، فقط باید به رمال اشاره کند و نباید نقشی را که تصاحب کرده است بگوید.

نقطه ضعف 10: رمال نمی تواند چارچشم را انتخاب کند.

نقطه ضعف 11: در برابر سایر نقش هایی که نام برده نشدند، رمال آسیب پذیر است.


نکته گردانندگی 1: توجه داشته باشید که اگر نقشی که انتخاب می کند حذف شده بود، رمال بلافاصله حذف خواهد شد و هیچ راه نجاتی ندارد. بازیکنانی که در شب کشته می شوند، از فردا رسما جزو حذف شدگان خواهند بود.

نکته گردانندگی 2: هر نقشی را که تصاحب کند، قابلیتی که اجرا می کند از نظر قوانین و حالات، تابع آن نقش خواهد بود ولی همچنان نقشش رمال است و در آمار، جزو شهروند ها. مثلا اگر رمال نقش آمپول زن را انتخاب کند، همچنان در آمار جزو شهروند هاست.

نکته گردانندگی 3: اگر در روز و جلوی همه بخواهد از قابلیتش استفاده کند، فقط نقشی که تصاحب کرده را اعلام می کند و نباید هیچ گونه اشاره ای به رمال بودنش بکند.

نکته گردانندگی 4: رمال را قبل از گورکن و جان سخت بیدار کنید. دقت کنید که رمال هیچوقت در روز نقش انتخاب نمی کند و فقط در شب می تواند نقش انتخاب کند.

نکته گردانندگی 5: گورکن و جان سخت فقط اعلام می کنند که رمال از بازی خارج شده است و هیچ گونه اشاره ای به نقشی که تصاحب کرده است نمی کنند.

نکته گردانندگی 6: بازیکنان تا جای ممکن نباید از نقشی که رمال تصاحب کرده است مطلع گردند.

نکته گردانندگی 7: رمال فقط یک بار می تواند از قابلیت نقشی که انتخاب کرده است استفاده کند و حداکثر 24 ساعت زمان دارد تا از آن قابلیت استفاده کند. یعنی از شب بعد، دیگر امکان استفاده از قابلیت نقشی که انتخاب کرده بود را نخواهد داشت. مثلا اگر شاه کش را انتخاب کند، یا در شب می تواند شاه کشی کند یا در روز و نمی تواند هم در شب وهم در روز شاه کشی کند.

نکته گردانندگی 8: در صورتیکه هم زمان با رمال نقش اصلی نیز از قابلیتش استفاده کند و فقط یک قابلیت قابل اجرا باشد، اولویت با نقش اصلی است. مثلا اگر نقش استاد را انتخاب کند و فردا هم رمال بیدار شود هم استاد، فقط قابلیت استاد اجرا خواهد شد و فرصت رمال می سوزد.


طراح نقش: جلال طایفه

تدوین نقش: اشکان جواهری

تصویرگر: آریا صلاحی

1401/05/25

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF