سلاخ

پاک کننده. کار با ساطورش حرف ندارد و هرچیزی که جلویش قرار گیرد، در کسری از ثانیه قیمه قیمه خواهد شد. مافیا از سلاخ برای پاک کردن رد خون و از بین بردن اجسادشان استفاده می کنند. سلاخ می تواند اجساد را به صورت کامل از صفحه روزگار محو کند. به این شکل که تا وقتی سلاخ زنده باشد، هر مافیایی که می میرد، توسط او پاکسازی می شود و جسدش از بین می رود. یعنی اگر گورکن نبش قبر کند، جزو آمار حذف شدگان قرار نخواهد گرفت. همچنین در شب 1 باید یک بازیکن غیر مافیایی را انتخاب کند و هر وقت آن بازیکن حذف گردد، جسدش کامل از بین می رود (سلاخی می شود) و جزو آمار حذف شدگان قرار نمی گیرد. یعنی اگر گورکن نبش قبر کند، توسط گرداننده اعلام نمی گردد.

همانطور که می دانید، شهروند ها از ابتدای بازی ناآگاه هستند و باید در طول بازی اطلاعات به دست بیاورند. یکی از روش هایی که شهروند ها آگاه تر می شوند، نبش قبر گورکن است که با وجود سلاخ، این کار برایشان دشوارتر خواهد شد. طبیعتا از روی ناهماهنگی تعداد نفرات حذفی که گرداننده اعلام می کند با تعداد نفراتی که واقعا حذف شده اند، میتوان فهمید که چه تعدادی از مافیا حذف شده ولی نمی توان متوجه شد کدام نقش های مافیایی خارج شده اند.

سلاخ

پاک کننده. کار با ساطورش حرف ندارد و هرچیزی که جلویش قرار گیرد، در کسری از ثانیه قیمه قیمه خواهد شد. مافیا از سلاخ برای پاک کردن رد خون و از بین بردن اجسادشان استفاده می کنند. سلاخ می تواند اجساد را به صورت کامل از صفحه روزگار محو کند. به این شکل که تا وقتی سلاخ زنده باشد، هر مافیایی که می میرد، توسط او پاکسازی می شود و جسدش از بین می رود. یعنی اگر گورکن نبش قبر کند، جزو آمار حذف شدگان قرار نخواهد گرفت.

همچنین در شب 1 باید یک بازیکن غیر مافیایی را انتخاب کند و هر وقت آن بازیکن حذف گردد، جسدش کامل از بین می رود (سلاخی می شود) و جزو آمار حذف شدگان قرار نمی گیرد. یعنی اگر گورکن نبش قبر کند، توسط گرداننده اعلام نمی گردد. همانطور که می دانید، شهروند ها از ابتدای بازی ناآگاه هستند و باید در طول بازی اطلاعات به دست بیاورند. یکی از روش هایی که شهروند ها آگاه تر می شوند، نبش قبر گورکن است که با وجود سلاخ، این کار برایشان دشوارتر خواهد شد. طبیعتا از روی ناهماهنگی تعداد نفرات حذفی که گرداننده اعلام می کند با تعداد نفراتی که واقعا حذف شده اند، میتوان فهمید که چه تعدادی از مافیا حذف شده ولی نمی توان متوجه شد کدام نقش های مافیایی خارج شده اند.

مثال: گورکن برای بار اول در شب 2 از قابلیتش استفاده می کند و در شروع روز 3، گرداننده اعلام می کند که قاضی، دکتر، زندانبان از بازی حذف شده اند در حالی که 5 نفر تا به این لحظه از بازی حذف شده اند. این 2 عدد اختلاف نشان می دهد که حد اقل یک نقش مافیایی هم از بازی خارج شده است ولی چون سلاخی شده، جزو آمار حذف شدگان قرار نمی گیرد. چون ممکن است اختلاف عدد 2 نشان دهنده یک مافیا و 1 نقش غیر مافیایی باشد که سلاخ در شب 1 انتخاب کرده است

نکته 1: هر لحظه که سلاخ حذف گردد، قابلیتش نیز همان لحظه از بین می رود. یعنی اگر در روز حذف گردد، هر مافیایی که از آن روز به بعد حذف می شود در آمار گورکن قرار خواهد

گرفت و اگر در شب حذف گردد، هر مافیایی که از آن شب به بعد حذف می شود در آمار گورکن قرارخواهد گرفت.

نکته 2: از لحظه ای که سلاخ حذف می گردد، دیگر سلاخی جدیدی صورت نمی گیرد ولی سلاخی های قبلی همچنان سر جایشان هستند.

نکته 3: بازیکنی که سلاخی می شود، تا پایان بازی جزو آمار گورکن و حذف شدگان قرار نمی گیرد (حتی اگر سلاخ حذف شده باشد). یعنی کلا کارتش از بازی خارج می شود.

نکته 4: فرقی ندارد که بازیکن چه زمانی و چگونه حذف شده است. اگر سلاخ زنده باشد، بازیکن در زمان مرگش سلاخی خواهد شد و جزو آمار گورکن قرار نخواهد گرفت.

نکته 5: بازیکنی که توسط سلاخ انتخاب می گردد خودش متوجه نمی شود که انتخاب شده است.

نکته 6: توجه داشته باشید که سلاخی بلافاصله پس از حذف شدن بازیکن اتفاق می افتد، نه در زمانی که بازیکن توسط سلاخ انتخاب می گردد.

نکته 7: قابلیت افشاگر و سلاخ هیچ تداخلی با یکدیگر ندارند و افشاگر می تواند بازیکنی که سلاخی شده است را فشا کند.

نکته 8: هزار چهره نمی تواند نقش سلاخ را تصاحب کند و فقط از نقشِش مطلع خواهد شد.

نکته 9: صبا نمی تواند نقش سلاخ را تصاحب کند و اگر انتخابش کند، فقط از نقشِش مطلع خواهد شد.

نکته 10: اگر نایب را انتخاب کند، نایب خودش سلاخی خواهد شد. (بدل سلاخی نمی شود)

نکته 11: جاسوس بدون انتخاب شدن، سلاخی می شود چون در ظاهر مافیا است و همانند دیگر اعضای مافیا، سلاخی می شود.

نکته 12: سلاخ می تواند دورو را در شب 1 انتخاب کند.

نکته 13: نقش جان سخت برگرفته از گورکن می باشد و هرجا که نوشتیم گورکن، قوانین شامل حال جان سخت نیز خواهد شد. (هر دو نبش قبر می کنند)

نکته 14: جهت یادآوری، جادو شدن و دستکجی همان لحظه اِعمال نمی گردد و از شب یا روز بعد شروع می شود.

نکته 15: اگر کارت حرکت آخر آماری از حذف شدگان بدهد، نقش هایی که سلاخی شده اند جزو آمار قرار نمیگیرند.

نقطه ضعف 1: سلاخ از نقش بازیکنی که انتخاب می کند، مطلع نخواهد شد.

نقطه ضعف 2: اگر بازیکنی توسط فدایی حذف گردد، سلاخی نمی شود. یعنی نقشِش همان لحظه افشا خواهد شد.

نقطه ضعف 3: اگر هزار چهره را انتخاب کند، سلاخ بلافاصله حذف می شود.

نقطه ضعف 4: دورو برخلاف سایر مافیا، سلاخی نمی شود. (مگر آنکه سلاخ انتخابش کند)

نقطه ضعف 5: سلاخ آلوده و مریض می شود.

نقطه ضعف 6: اگر بازیکنی را که سلاخ انتخاب می کند، هنگام انتخاب شدن و یا در لحظه مرگش مبتلا به کرونا باشد، سلاخ آلوده می شود.

نقطه ضعف 7: افروز سلاخی نمی شود و اگر انتخاب شود، فقط فرصت سلاخ می سوزد.

نقطه ضعف 8: جیم فنگ سلاخی نمی شود و اگر انتخاب شود، فقط فرصت سلاخ می سوزد.

نقطه ضعف 9: به جز نقش های نام برده شده، سایر نقش ها سلاخی می شوند.

نکته گردانندگی 1: دقت کنید بازیکنی که سلاخی می شود، جزو آمار گورکن قرار نمی گیرد ولی قابل افشا شدن و شناسایی است.

نکته گردانندگی 2: کارت بازیکنی که سلاخی می شود را به طور کامل از بازی خارج کنید. (تا پایان بازی وارد بازی نخواهد شد)

نکته گردانندگی 3: سلاخ باید در شب 1 یک بازیکن غیر مافیایی را انتخاب کند و اگر به هر دلیلی نتواند، فرصتش می سوزد.

نکته گردانندگی 4: سلاخ را قبل از حمله گروهی مافیا بیدار کنید.

نکته گردانندگی 5: به هر حال از روی مقایسه صحبت های گرداننده و اتفاقات افتاده، مشخص خواهد شد چند مافیا حذف شده اند و این ایرادی ندارد. تمام حُسنقابلیت سلاخ این است که نگذارد نقش ها مشخص شوند. یعنی شهروند ها می دانند چه تعداد مافیا هنوز زنده هستند ولی به صورت دقیق نمی دانند کدام نقش ها هنوز داخل بازی هستند.

این نقش توسط آرشام مسعودی از شهر تهران طراحی شده است که در اولین مسابقه طراحی نقش مقام اول را آورد. مجموعه دورهمی فقط نقش را کامل و به روز کرده است.


طراح نقش : آرشام مسعودی

تدوین نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

1400/07/24

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF