زرافشان

پرنده سپیدار. همدم و خبر رسان سپیدار است که همیشه بر دوش سپیدار می نشیند، به جز مواقعی که در مأموریت باشد. جزو لشکر سفید محسوب می شود و از ابتدا، یار و همراه سپیدار بوده است. زرافشان در هنگام مأموریت، پرواز می کند و رد نفرات را می گیرد تا بفهمد جزو لشکر سیاه هستند یا خیر. اگر جزو لشکر سیاه باشند، گرد طلایی مخصوصی را روی آنها می پاشد. به این

ترتیب که هر شب یک نفر را انتخاب می کند و به سراغش می رود. اگر آن بازیکن جزو لشکر سیاه باشد، گرداننده به زرافشان و همچنین سپیدار اطلاع می دهد. اگر آن بازیکن جزو لشکر سیاه نباشد، گرداننده فقط به زرافشان اطلاع می دهد. سپیدار و زرافشان به هم وابستگی دارند. در شب معارفه با هم بیدار می شوند و هر زمان که سپیدار حذف گردد، زرافشان هم دق می کند و حذف می گردد ولی قبل از اینکه از بازی بیرون برود، زهر خودش را می ریزد. به این صورت که آن گرد طلایی توسط جادوی سفید، نورانی می شود و اگر آن گرد بر روی عضوی از لشکر سیاه پاشیده شده باشد، آن شخص نورانی خواهد شد و مشخص خواهد شد که عضو لشکر سیاه است.


زرافشان

پرنده سپیدار. همدم و خبر رسان سپیدار است که همیشه بر دوش سپیدار می نشیند، به جز مواقعی که در مأموریت باشد. جزو لشکر سفید محسوب می شود و از ابتدا، یار و همراه سپیدار بوده است. زرافشان در هنگام مأموریت، پرواز می کند و رد نفرات را می گیرد تا بفهمد جزو لشکر سیاه هستند یا خیر. اگر جزو لشکر سیاه باشند، گرد طلایی مخصوصی را روی آنها می پاشد.

به این ترتیب که هر شب یک نفر را انتخاب می کند و به سراغش می رود. اگر آن بازیکن جزو لشکر سیاه باشد، گرداننده به زرافشان و همچنین سپیدار اطلاع می دهد. اگر آن بازیکن جزو لشکر سیاه نباشد، گرداننده فقط به زرافشان اطلاع می دهد. سپیدار و زرافشان به هم وابستگی دارند. در شب معارفه با هم بیدار می شوند و هر زمان که سپیدار حذف گردد، زرافشان هم دق می کند و حذف می گردد ولی قبل از اینکه از بازی بیرون برود، زهر خودش را می ریزد. به این صورت که آن گرد طلایی توسط جادوی سفید، نورانی می شود و اگر آن گرد بر روی عضوی از لشکر سیاه پاشیده شده باشد، آن شخص نورانی خواهد شد و مشخص خواهد شد که عضو لشکر سیاه است

نکته 1: فقط نقش هایی از لشکر سیاه تابلو می شوند، که زرافشان در شب انتخابشان کرده باشد و اگر بازیکنی از لشکر سیاه را پیدا نکرده باشد، اتفاق خاصی نمی افتد و کسی از لشکر سیاه نمایان نخواهد شد.

نکته 2: هر زمان که سپیدار حذف گردد، زرافشان نیز همراهش حذف خواهد شد ولی برعکسش صدق نمی کند.

نکته 3: تنها در صورتی که زرافشان به واسطه حذف سپیدار از بازی حذف گردد، لشکر سیاه برای شهر نمایان خواهند شد. یعنی اگر زرافشان خودش مستقیم حذف گردد، نمی تواند از

قابلیتش استفاده نماید و لشگر سیاه به شهر نشان داده نخواهند شد.

نکته 4: زرافشان می تواند تمام اعضای لشکر سیاه را شناسایی کند و هیچ استثنایی وجود ندارد.

نکته 5: اگر نایب او را به عنوان بدل انتخاب کند، زرافشان ظاهرا بدل خواهد شد ولی در واقع نایب تا آخر بازی بدل نخواهد داشت و همچنین زرافشان نقش نایب را متوجه خواهد شد (نایب و سپیدار چیزی متوجه نمی شوند). در این حالت، گرداننده یک نقش به صورت تصادفی به نایب می گوید.

نکته 6: اگر آمپول زن انتخابش کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت آمپول زن می سوزد.

نکته 7: شارلاتان تأثیری بر روی زرافشان ندارد.

نکته 8: قابلیت شارلاتان، تأثیری بر روی قابلیت زرافشان ندارد.

نکته 9: جادو یا دستکجی نمی شود. اعلام می شود که شده ولی در اصل اتفاقی نیفتاده است.

نکته 10: شب خسب تأثیری بر روی زرافشان ندارد.

نکته 11: دورگه تأثیری بر روی زرافشان ندارد.

نکته 12: قابلیت دورگه، تأثیری بر روی قابلیت زرافشان ندارد.

نکته 13: اگر زرافشان توسط روانکاو انتخاب شود، اتفاقی نمی افتد و فقط فرصت روانکاو می سوزد.

نکته 14: اگر گرگ نما او را انتخاب کند، اتفاقی نمی افتد و فقط فرصت گرگ نما می سوزد.

نکته 15: اگر کلانتر او را انتخاب کند، اتفاقی نمی افتد و فقط فرصت کلانتر می سوزد.

نکته 16: اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند، مجهول به شهروند ساده تبدیل می گردد.

نکته 17: اگر همزاد زرافشان را انتخاب کند، همزاد از بازی حذف می شود.

نکته 18: اگر صبا زرافشان را انتخاب کند، صبا از بازی حذف می شود.

نکته 19: مریض یا آلوده نمی شود.

نکته 20: اگر زندانبان انتخابش کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصت زندانبان می سوزد.

نکته 21: راوی می تواند بعد از زرافشان، دست بلند کند.

نکته 22: اگر زرافشان توسط پیوند انتخاب گردد، پیوند صورت نمی گیرد و فقط فرصت پیوند می سوزد.

نکته 23: معجون های ساغر تأثیری بر روی زرافشان ندارند.

نکته 24: زرافشان تردستی نمی شود و اگر انتخاب شود، تردستی صورت نمی گیرد (بدون آنکه تردست متوجه شود).

نکته 25: کابوس زده نمی شود.

نکته 26: شهروند خاص نمی تواند نقش زرافشان را انتخاب کند.

نکته 27: بینام نمی تواند قابلیت زرافشان را انتخاب کند.

نقطه ضعف 1: هنگامی که سپیدار حذف می گردد، زرافشان نیز بلافاصله حذف می شود و دکتر، جراح و قهرمان نمی توانند جلوی حذف شدن زرافشان را بگیرند.

نقطه ضعف 2: نمی تواند بر روی بازیکنی که قهرمان انتخاب کرده است، گرد بپاشد و یا استعلامش را بگیرد.

نقطه ضعف 3: هزارچهره می تواند قابلیتی که تصاحب کرده است را بر روی زرافشان اجرا کند. حالا بستگی به آن قابلیت دارد که بر روی زرافشان اثر کند یا نکند.

نقطه ضعف 4: نایب، شیطان صفت و هزارپا می توانند زرافشان را حذف کنند.

نقطه ضعف 5: نخبه نمی تواند صاحب نقش زرافشان را از گرداننده بپرسد.

نقطه ضعف 6: شاه کش می تواند زرافشان را بکشد.

نقطه ضعف 7: اگر دندانپزشک انتخابش کند، زرافشان به مدت 24 ساعت قادر به حرف زدن نخواهد بود.

نقطه ضعف 8: زرافشان می تواند گرفتار تله دام شود.

نقطه ضعف 9: در برابر سایر نقش هایی که نام برده نشده اند، توانایی خاصی ندارد.

نکته گردانندگی 1: هنگامی که اعضای لشکر سیاه نمایان می گردند، گرداننده فقط باید اعضای لشکر سیاه را به ترتیب از سمت سر صحبت و در جهت ساعتگرد به شهر معرفی کند و درباره نقشِشان هیچ حرفی نمی زند.

نکته گردانندگی 2: بعد از شهردار، گرداننده سپیدار و زرافشان را در شب معارفه بیدار می کند تا همدیگر را ببینند و این تنها زمانی است که زرافشان و سپیدار با هم بیدار می شوند.

نکته گردانندگی 3: بهتر است به همراه زرافشان، از سپیدار هم استفاده کنید ولی اجباری نیست.

نکته گردانندگی 4: بهتر است از زرافشان و لشکر سیاه به همراه عماد و کرونا استفاده نکنید.

نکته گردانندگی 5: لشکر سفید یک گروه مجزا نیست. صرفا فقط یک زیرشاخه از شهروند ها می باشد و زرافشان در همه جا، تحت عنوان یک شهروند است.

نکته گردانندگی 6: زرافشان را اواخر هر شب بیدار کنید.


طراح نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شکوه امیریاوری

1401/01/18

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF