آفتاب پرست

هفت رنگ! مثل مجهول از ابتدا به هیچ گروهی تعلق ندارد و با اولین کسی که انتخابش کند، هم گروه و به اصطلاح همرنگ می شود. اما روی رنگش نمی توان حساب کرد چون بر خلاف مجهول، هر لحظه ممکن است تغییر کند. به این صورت که هر بار که در شب انتخاب می گردد، با آن بازیکن هم گروه (همرنگ) می شود و به دنبالش، قابلیت آن بازیکن روی او اجرا نخواهد شد. عضو هر گروهی که شود، قابلیتی خاصی نخواهد گرفت و فقط بر روی آمار تأثیر دارد.

آفتاب پرست یک ویژگی خیلی خاص و در نوع خود، منحصر به فرد نیز دارد. هم می تواند همراه با گروهی که به آن تعلق دارد برنده بازی شود، هم می تواند به صورت انفرادی برنده شود. شرط پیروزی انفرادی او این است که در طول بازی، حداقل یک بار شهروند، مافیا و مستقل شده باشد و بیشتر از ۷ بار رنگ عوض کرده باشد.

او همچنین یک ویژگی منفی نیز دارد. اگر در یک شب ۳ بار رنگ عوض کند، بلافاصله حذف خواهد شد.

نکته ۱: حمله گروهی مافیا اثری بر روی آفتاب پرست ندارد و فقط او را به یک مافیای ساده تبدیل می کند.

نکته ۲: قاتل حرفه ای نمی تواند او را بکشد و اگر انتخابش کند، فقط فرصتش از دست می رود.

نکته ۳: جادو و دستکجی نمی شود ولی اعلام می شود که شده است.

نکته ۴: اگر جانی او را انتخاب کند، به جانی ساده تبدیل می گردد. (رنگ زرد محسوب می شود)

نکته ۵: اگر توسط سندیکا انتخاب گردد، تغییر رنگ نخواهد داد.

نکته ۶: اگر توسط گرگ نما، دورگه یا گَرگ انتخاب گردد، به گرگ نمای ساده تبدیل خواهد شد.

نکته ۷: قابلیت شارلاتان تأثیری بر روی آفتاب پرست ندارد و فقط او را به مافیای ساده تبدیل می کند.

نکته ۸: روانکاوی نمی شود ولی اگر توسط روانکاو انتخاب گردد، آفتاب پرست به مافیای ساده تبدیل می شود.

نکته ۹: قابلیت شب خسب تأثیری بر روی آفتاب پرست ندارد و فقط او را به مافیای ساده تبدیل می کند.

نکته ۱۰: اگر هزار چهره انتخابش کند، اتفاق خاصی نمی افتد و آفتاب پرست رنگ عوض نمی کند.

نکته ۱۱: اگر توسط همزاد انتخاب گردد، همزاد حذف خواهد شد.

نکته ۱۲: اگر عماد او را انتخاب کند، آفتاب پرست پیشمرگ می شود ولی همچنان قابلیت تغییر رنگ خواهد داشت.

نکته ۱۳: راوی می تواند بعد از آفتاب پرست دست بلند کند.

نکته ۱۴: اگر نخبه برای اولین بار انتخابش کند، هم آفتاب پرست به شهروند ساده تبدیل می گردد و هم نخبه او را کامل شناسایی خواهد کرد.

نکته ۱۵: اگر توسط صبا انتخاب گردد، صبا به مدت ۲۴ ساعت قابلیت آفتاب پرست را خواهد گرفت و اگر در آن شب توسط بازیکن دیگری انتخاب شود، تغییر رنگ و نقش خواهد داد.

نکته ۱۶: اگر توسط افشاگر انتخاب شده باشد و حذف گردد، هم نقش آفتاب پرست اعلام می گردد هم نقش جدیدش.

نکته ۱۷: اگر شیطان صفت او را انتخاب کند، آن شب موفق به کشتن نخواهد شد و آفتاب پرست تغییر رنگ نخواهد داد.

نکته ۱۸: اگر حنا انتخابش کند، برای حنا خطا محسوب خواهد شد.

نکته ۱۹: اگر پیوند او را برای اولین بار انتخاب کند، پیوند بر قرار نخواهد شد و فرصتش می سوزد.

نکته ۲۰: اگر جانان او را انتخاب کند، به جانان ساده تبدیل می گردد. (رنگ زرد محسوب می شود)

نکته ۲۱: نفس گیر نمی تواند او را بکشد و اگر انتخابش کند، فقط فرصتش از دست می رود. (آفتاب پرست به شهروند ساده تبدیل می گردد)

نکته ۲۲: اگر تردست او را برای بار اول انتخاب کند، آفتاب پرست مافیای ساده می شود و همچنین فرصت تردست می سوزد.

نکته ۲۳: اگر جزو انتخاب های آنالیزور باشد، استعلامش منفی خواهد بود. (مگر آنکه ۳ نفر دیگر مجهول و همزاد باشند!)

نکته ۲۴: آفتاب پرست در عددی که به کدنویس گفته می شود قرار نمی گیرد، حتی اگر به مافیای ساده تبدیل شده باشد.

نکته ۲۵: اگر افسونگر او را برای بار اول انتخاب کند، آفتاب پرست مافیای ساده می شود و همچنین فرصت افسونگر می سوزد.

نکته ۲۶: رمال نمی تواند نقش آفتاب پرست را انتخاب کند.

نکته ۲۷: بینام نمی تواند نقش آفتاب پرست را انتخاب کند.

نکته ۲۸: شهروند یا مافیای خاص نمی توانند نقش آفتاب پرست را انتخاب کنند.

نکته ۲۹: دوال پا می تواند آفتاب پرست را به عنوان میزبان انتخاب کند.

نکته ۳۰: اگر گَرگ او را انتخاب کند، فقط آفتاب پرست به گرگ نمای ساده تبدیل می گردد و فرصت گَرگ می سوزد.

نقطه ضعف ۱: اگر بمب ساز یا فدایی انتخابش کنند، آفتاب پرست حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۲: اگر کارآگاه برای اولین بار او را انتخاب کند، استعلامش منفی خواهد بود.

نقطه ضعف ۳: اگر کارآگاه ویژه برای اولین بار او را انتخاب کند، استعلامش مثبت خواهد بود.

نقطه ضعف ۴: اگر قهرمان انتخابش کند، آفتاب پرست فقط به یک شهروند ساده تبدیل می گردد.

نقطه ضعف ۵: اگر توسط دندانپزشک انتخاب گردد، لال می شود و به شهروند ساده تبدیل می گردد.

نقطه ضعف ۶: اگر توسط زندانبان انتخاب گردد، زندانی می شود و به شهروند ساده تبدیل می گردد.

نقطه ضعف ۷: شاه کش می تواند با حدس نقش، او را حذف کند. هر رنگی که داشته باشد، شاه کش فقط باید نقش آفتاب پرست را اعلام کند. اگر به صورت اتفاقی آفتاب پرست را برای اولین بار انتخاب کند، آفتاب پرست به مافیای ساده تبدیل می گردد.

نقطه ضعف ۸: اگر افیون از قابلیتش استفاده کند، آفتاب پرست در آن شب بیدار نخواهد شد.

نقطه ضعف ۹: اگر نایب او را مورد هدف قرار دهد، آفتاب پرست حذف خواهد شد. (هر زمان که باشد)

نقطه ضعف ۱۰: آلوده می گردد.

نقطه ضعف ۱۱: اگر توسط ساغر انتخاب گردد، تغییر رنگ نخواهد داد و معجون بر روی او تأثیر خواهد داشت.

نقطه ضعف ۱۲: نقش هایی مانند دکتر، دکتر ویژه، قرنطینه چی، داروساز، سیاه زخم و اهداگر نمی توانند به او کمک کنند و فقط باعث تغییر رنگ آفتاب پرست خواهند شد.

نقطه ضعف ۱۳: اگر توسط دام انتخاب گردد، تله گذاری صورت نمی گیرد و آفتاب پرست به مافیای ساده تبدیل می گردد. (فرصت دام می سوزد)

نقطه ضعف ۱۴: اگر توسط هزارپا انتخاب گردد، آفتاب پرست حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۱۵: با تفنگِ تفنگ ساز حذف می گردد.

نقطه ضعف ۱۶: بازرس می تواند او را حذف کند.

نقطه ضعف ۱۷: اگر روح دزد او را انتخاب کند، آفتاب پرست بدون آنکه متوجه شود تسخیر خواهد شد.

نقطه ضعف ۱۸: ممکن است تا آخر بازی انتخاب نشود و بی رنگ بماند!

نکته گردانندگی ۱: ممکن است چند بار در شب رنگ عوض کند اما نیازی نیست هر دفعه بیدار شود. در پایان شب، آفتاب پرست را بیدار کنید و گروهش را به او بگویید و همچنین تعداد دفعاتی که رنگ عوض کرده است نیز به او گفته می شود ولی بدون جزییات.

نکته گردانندگی ۲: توجه داشته باشید که فقط انتخاب های شب بر روی او تأثیر دارند.

نکته گردانندگی ۳: ترتیب بیدار شدن در شب همیشه مهم است ولی در سناریوی آفتاب پرست، باید دقت بیشتری داشته باشید.

نکته گردانندگی ۴: در کل، در شب اتفاقی برای آفتاب پرست نمی افتد ولی گاهی اوقات باید اعلام کرد. مثلا اگر دست کج او را انتخاب کند، اعلام می شود که دست کجی شده است ولی در واقع دست کجی نشده است.

نکته گردانندگی ۵: اگر به مافیای ساده تبدیل گردد، همراه با مافیا بیدار نمی شود. کلا عضو هر گروهی که شود، با آن گروه بیدار نخواهد شد و فقط جزو آمار محسوب می شود.

نکته گردانندگی ۶: آفتاب پرست از لحظه ای که انتخاب می شود، رنگ و گروهش تغییر خواهد کرد. گرداننده باید به این موضوع توجه کند و در بیدار کردن بازیکنان، دقت بالایی داشته باشد.

نکته گردانندگی ۷: در صورتی که برد انفرادی همزمان با یک مستقل دیگر داشته باشد، اولویت با آن مستقل خواهد بود.

نکته گردانندگی ۸: توجه داشته باشید در قسمت هایی که نوشته شده رنگ عوض شود، منظور این است که از یک گروه به یک گروه دیگر برود. نه اینکه صرفا فقط انتخاب گردد.

نکته گردانندگی ۹: بهتر است از نقش مورفی به همراه آفتاب پرست استفاده نکنید.

این نقش توسط محمد متین میرجلیلی از یزد طراحی شده است که در اولین مسابقه طراحی نقش جزو برگزیدگان بود. مجموعه دورهمی فقط نقش را کامل و به روز کرده است.

طراح نقش: محمد متین میرجلیلی

تدوین نقش: اشکان جواهری

تصویرگر: شهاب ثروتی

1402/03/03

کد تخفیف جهت خرید از سایت دورهمی: DLC%OFF