اکسپنشن های شب مافیا

افزونه هایی که به بسته اصلی اضافه میشوند و بازی را گسترش میدهند. بدین ترتیب که نقش و سناریوهای جدید به بازی اضافه میکنند

اکسپنشن شب های مافیا

179,900 تومان

اکسپنشن واگیر

39,900 تومان

اکسپنشن زیبا

49,900 تومان

اکسپنشن سیاه

49,900 تومان

اکسپنشن تاریک

219,900 تومان

اکسپنشن شهروندی

29,900 تومان

سایر بازی ها

بازی سایر شرکت ها

تولید شده توسط شرکت های همکار و پخش از مجموعه دورهمی