رگباران

شلیک تا آخرین نفس! خواهر فدایی است و مانند فدایی، چیزی برای از دست دادن ندارد. هر دو در کودکی، مادر و پدرشان را از دست داده اند و مافیا را مقصر می دانند. او تیر اندازی ماهر و سریع است و یک مسلسل بسیار حرفه ای دارد. قابلیت او انتحاری است ولی بر خلاف فدایی، در شب اتفاق می افتد و به یک هدف محدود نمی شود. به این صورت که یک شب در طول بازی بیدار می شود و یک نفر را انتخاب می کند. اگر بازیکن غیرمافیایی باشد، رگباران حذف خواهد شد. اگر بازیکن انتخاب شده مافیا باشد، آن بازیکن حذف می شود و حالا باید یک نفر دیگر را انتخاب کند. یعنی تا زمانی که مافیا انتخاب کند، حمله او در همان شب ادامه خواهد داشت و هر مافیایی که انتخاب کند، آن مافیا حذف خواهد شد. ولی اگر بازیکن مافیایی نباشد، رگباران خودش به تنهایی از بازی خارج می شود.

رگباران زمانی باید از قابلیتش استفاده کند که مطمئن باشد چندتا گزینه مافیایی دارد چون استفاده از قابلیتش در نهایت به حذف شدنش ختم می شود. حالا چه بهتر که در این مسیر، بتواند مافیای بیشتری خارج کند. از الان به بعد، مافیا خیلی راحت نمی توانند جولان بدهند و باید حواسشان باشد که به رگبار بسته نشوند!

نکته ۱: می تواند رئیس مافیا یا معشوقه دارای محافظ را بکشد.

نکته ۲: جهت یادآوری، جاسوس شهروند و دورو مافیا است.

نکته ۳: هزار چهره می تواند از قابلیت رگباران استفاده کند ولی در صورت انتخاب اشتباه، حذف خواهد شد.

نکته ۴: راوی می تواند بعد از او دست بلند کند.

نکته ۵: اگر صبا رگباران را انتخاب کند، باید مثل او رگباری حمله کند و هر جا اشتباه انتخاب کند، حذف خواهد شد.

نکته ۶: می تواند بینام مافیایی را با هر نقشی که تصاحب کرده باشد، بکشد.

نکته ۷: افسون نمی شود.

 

نقطه ضعف ۱: اگر نقش غیر مافیایی انتخاب کند، رگباران محکوم به حذف شدن است و هیچی نمی تواند جلویش را بگیرد.

نقطه ضعف ۲: نمی تواند مافیایی که توسط جراح یا دکتر انتخاب شده است را بکشد.

نقطه ضعف ۳: نمی تواند مافیایی که توسط قهرمان انتخاب شده است را بکشد.

نقطه ضعف ۴: اگر در شبی که از قابلیتش استفاده می کند شب خسب او را انتخاب کند، رگباران حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۵: اگر مجهول را برای اولین بار انتخاب کند، مجهول به شهروند ساده تبدیل می گردد و رگباران حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۶: اگر همزاد را انتخاب کند، رگباران حذف خواهد شد.

نقطه ضعف ۷: اگر نایب را انتخاب کند، رگباران حذف خواهد شد. (حتی اگر بدل، مافیایی باشد)

نقطه ضعف ۸: پرستار می تواند حذف شدن مافیا را بعد از حمله رگباران، به تأخیر بیندازد.

نقطه ضعف ۹: نمی تواند مافیایی که توسط دکتر ویژه انتخاب شده است را بکشد.

نقطه ضعف ۱۰: اگر مریض را برای اولین بار انتخاب کند، مریض نقش رگباران را تصاحب خواهد کرد و رگباران حذف می گردد.

نقطه ضعف ۱۱: اهداگر می تواند بازیکنی که مورد حمله رگباران قرار گرفته است را انتخاب کند.

نقطه ضعف ۱۲: گرفتار تله دام می شود.

نقطه ضعف ۱۳: اگر بینام شهروندی را انتخاب کند، رگباران حذف می شود. (حتی اگر نقش مافیایی تصاحب کرده باشد)

نقطه ضعف ۱۴: سلاخی می شود.

نقطه ضعف ۱۵: تردستی می شود.

نقطه ضعف ۱۶: نمی تواند مافیایی که توسط دکتر ویژه انتخاب شده است را بکشد.

 

نکته گردانندگی ۱: توجه داشته باشید که هر زمان که رگباران اشتباه انتخاب کند، حمله متوقف می شود و رگباران حذف می گردد.

نکته گردانندگی ۲: حمله پی در پی اجباری است و رگباران تا آخر باید شلیک کند. یعنی اگر درست انتخاب کند، نمی تواند از حمله کنار بکشد و باید نفر بعدی را انتخاب کند تا جایی که حذف شود.

نکته گردانندگی ۳: هر شب صدا زده می شود و هر وقت بخواهد از قابلیتش استفاده کند، دستش را بلند می کند تا گرداننده او را بیدار کند.

نکته گردانندگی ۴: اگر هزار چهره نقش مافیایی تصاحب کند، همچنان هزار چهره است!

نکته گردانندگی ۵: پیشمرگ های عماد، مستقل محسوب می شوند.

نکته گردانندگی ۶: جهت یادآوری، بازیکنی که روانکاوی می شود از ابتدای روز بعد رسما مافیا می شود.

طراح نقش: اشکان جواهری

تصویرگر: آریا صلاحی

1402/04/28

کد تخفیف جهت خرید از سایت دورهمی: DLC%OFF