شما هواداران بازی مافیا می توانید با طراحی شخصیت دلخواه خودتان و ارسال اسم، تصویر و ویژگیهای آن شخصیت برای ما، شاهد حضور شخصیت منحصر به فردی که خودتان خلق کرده اید در اکسپنشن مافیا باشید و از بازی کردن با این شخصیت در میان دیگر شخصیت های این بازی، لذت ببرید. ما شخصیت هایی که جالب بوده و درست طراحی شده باشند را در اکسپنشن مافیا قرار خواهیم داد و نام شما به عنوان طراح این شخصیت ذکر می شود.

شما میتوانید فایل PDF شخصیت سازی را از کادر زیر دانلود کنید