بخش دوم #کنفرانس «مکاتب #طراحی_بردگیم»
ارائه‌ای از گروه رومیز در همایش بین‌المللی Tehran Game Convention